Prindi

Koolitus: Kogemusnõustaja-, juhendaja, täiskasvanute koolitaja

Õppekava kinnitamise aeg: HTM tegevusluba (k/k 441, 29.10.14)
väljatöötatud ja piloteeritud KÜSK VÜF projekti raames 2012-2014

Prindi

Tugiisiku, isikliku abistaja (kogemusjuhendaja) koolitus

Õppekava kinnitamise aeg: HTM tegevusluba nr. 202, 07.05.2015.

Kinnitatud: Koolituskeskuse USALDUS pidaja, MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS poolt 07.02.2015

Prindi

Projekt „TÖÖ LIIDAB TEGIJAID“

ESFMeetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“.
Projekt „TÖÖ LIIDAB TEGIJAID“ 2014-2020.3.02.16-0032.

Projekti periood 04.01.2016 - 03.01.2018.
Projekti kogumaksumus on 359545,50 eurot, millest struktuuritoetuse vahenditest kaetakse 84,9999986%.

Prindi

20.02.2015. Lõpule jõudis lastevanemate ESF projekt

ESF20. veebruaril 2015 lõppes MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUSe juhtimisel läbi viidud ESF kaasrahastatud projekt “Eelkooliealiste laste vanemate pääs tööturule Kohtla-Järvel ja Tallinnas Lasnamäel: Konkurentsivõime tõstmine ja takistuste maandamine KOVi ja III sektori koostöös” (1.3.0102.13-0485).

Prindi

Koolitus: Kogemusnõustaja-, juhendaja, täiskasvanute koolitaja

koolituse õppekava: 2015 gruppide alguse ajad: sügisel – 03.09.2015.