Prindi

Märtsis ESF projekt

ESFMärtsis alustavad ESF projekti "Eelkooliealiste laste vanemate pääs tööturule Kohtla-Järvel ja Tallinnas Lasnamäel: Konkurentsivõime tõstmine ja takistuste maandamine KOVi ja III sektori koostöös" uued grupid, kuula Raadio 4 intervjuud projekti rakendaja, Marika Juusega, siit...

Eelkooliealiste laste vanemate pääs tööturule Kohtla-Järvel ja Tallinnas Lasnamäel: Konkurentsivõime tõstmine ja takistuste maandamine KOVi ja III sektori koostöös

Prindi

KÜSK VÜF 13-27: Ülevaade teenuste arendamisest töötutele Kohtla-Järvel ja Tallinnas 2013. aastal

 

KÜSKKÜSK VÜF toetusega Äriplaani realiseerimise projektile on MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS 2013. aastal saavutanud edu kõigis plaanitud tegevusvaldkondades:

Prindi

Algavad projekti tegevused töötutele vanematele

ESFKoostöös Tallinna Lasnamäe, Kohtla-Järve ja Medway (UK) kohalike omavalitsuste, teiste III sektori organisatsioonide ja tööandjatega tasandab MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS ESF kaasrahastamise abil 2013 kuni 2015 Tallinnas Lasnamäel ja Kohtla-Järvel erinevate tugitegevuste kaudu eelkooliealiste laste töötute vanemate pääsu tööturule.

Prindi

ESF projekt 07.2013 – 03.2015

ESFEelkooliealiste laste vanemate pääs tööturule Kohtla-Järvel ja Tallinnas Lasnamäel:

Konkurentsivõime tõstmine ja takistuste maandamine KOVi ja III sektori koostöös

21.02./ 01.07.2013 – 20.03.2015 319'531 eurot (15% OF)