Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Uudised

55+ teadvustamist ootavad väärtused

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi poolt kaasrahastatava projekti eesmärgiks on väärtustada 55+ sihtrühma nii asjaosaliste endi kui ühiskonna silmis inimese elukaare etappides 55 ja edasi - pöörates individuaalses koostöös osalejatega tähelepanu nende eluetappide arenguülesannetele - "Loov aktiivsus vs mandumine" ja/või „Terviklikkus vs kibestumine“ - ning positiivset arengut toetavate toimetuleku ressursside - väärtuste, hoiakute, teadmiste, oskuste, vilumuste jne.- teadvustamisele.

Selle eesmärgi realiseerimiseks on meil projekti raames 2020-2022 võimalik jõustada usaldusliku, võrdväärse ja asjatundliku partnerluse kaudu kokku 64 sihtrühma esindajat ning nende teadvustatud tugevuste rakendamisest huvitatud tööandjaid Tallinnas ja Kohtla-Järve piirkonnas, leidmaks koostöös sihtrühma jõu ja potentsiaali kohased rakendused. Projekt on suunatud esmajoones venekeelsetele huvilistele.

Huvi korral leiate kutse koos täpsema teabega projekti ja registreerimise kohta siit. | Registreeruda siit

TAASTUMINE tööellu

Euroopa Sotsiaalfond ja Sotsiaalkindlustusamet.png

Ehk UUDSE tööalase rehabilitatsiooni programmi katsetamine raske või püsiva psüühikahäirega tööealistele inimestele praktikas Tallinnas, Tartus ja Kohtla Järvel 01.10.20-30.03.20. Programm võib pakkuda huvi ja saab olla toetav inimesele, kes vaatamata tõsise psüühikahäire mõjudele soovib suurendada oma personaalset taastumisvalmidust, et seeläbi tulla iseseisvamalt toime peamistes eluvaldkondades: igapäevaelu, töötamine, õppimine, sotsiaalsed suhted. Programmi kutse täpsema teabega leiate siit. | Registreeruda siit

Jagame oma heameelt Töötukassaga koolituspartnerluse taastamisest ja kutsume huvilisi meie Tugiisik-Kogemusnõustaja-Isiklik Abistaja koolitustele - vene keeles - algusega Tallinnas 12. ja Kohtla-Järvel - 14.oktoobril 2020. Registreerida saate siin.

Pakume kõigile meie Tugiisik-Kogemusnõustaja-Isiklik Abistaja koolituse lõpetajatele, kel sooritamata praktika osa teenuse osutaja juures, võimalust teha seda meie rehabilitatsioonimeeskonna kogemusnõustajate juhendamisel.

Võimalike küsimustega julgustame teid kindlasti pöörduda emaili info@usaldustk.ee või telefoni teel - koolitusjuht Marika Juuse 5277157 või arendusjuht Kati Loo 5170399.

Uus pilootprojekt Kohtla-Järve linnas

Kohtla-Järve linnavalitsus sõlmis koostöölepingu MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS.

SKA pilootprojekti Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses läbiviimiseks Kohtla-Järvel.

Seoses Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti järelvalvega palume kõigil meie kogemusnõustaja koolitustest huvitatud inimestel varuda veel kannatust, kuni asjaolude täieliku selgumiseni - millal saame alustada järgmiste gruppidega.

Samuti palume vabandust meie kogemusnõustaja koolituse tunnistuste vormistamise ümber tekkinud võimalike arusaamatuste pärast. Pöörame veel kord tähelepanu asjaolule, et kogemusnõustaja kvalifikatsiooni tingimuseks on lisaks koolituse auditoorse ja iseseisva töö osade läbimisele praktika (min. 30 tundi) teenuse osutaja juures. Pakume kõigile meie Tugiisik-Kogemusnõustaja-Isiklik Abistaja koolituse lõpetajatele, kel see praktika osa veel sooritamata, võimalust teha seda meie rehabilitatsioonimeeskonna kogemusnõustajate juhendamisel.

Võimalike küsimustega julgustame teid kindlasti pöörduda emaili info@usaldustk.ee või telefoni teel - koolitusjuht Marika Juuse 5277157 või arendusjuht Kati Loo 5170399.

Sihtrühm: inimesed, kellel on soov paremini toime tulla oma eluga ja kelle toimetulekuraskusi põhjustavad füüsilised vaevused ja/või erinevad psühholoogilised ning psüühilised seisundid nagu näteks: